Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

10. 1. 2016


Budování státu: nový pohled na dějiny Československa prostřednictvím umění a designu

 

Výstava Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu představuje divákovi před a poválečné Československo prostřednictvím vizuální kultury jako nástroje státní reprezentace. Výtvarné umění, architektura a design byly médii, která se účinně a nezastupitelně podílela na konstrukci státní identity a národního sebevědomí, ač ne vždy jen v souladu se záměry státní moci. Jedinečnost expozice ve Veletržním paláci spočívá především v tom, že ukazuje průřez uměleckou produkcí nikoli dle osobností či stylů, ale z hlediska tématu – Československa. Výstavu pořádají Národní galerie v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


Veletržní palác: 20. listopadu 2015 – 7. února 2016

logotext.jpg


Výstava nabízí širší veřejnosti poprvé pohled na zaniklý stát nejen očima nostalgie nebo ideologického boje. „Po bezmála čtvrtstoletí můžeme začít Československo sledovat nezaujatě – jako historické téma. Navzdory tomu budou vystavené exponáty zcela jistě probouzet i mnoho osobních vzpomínek. Chceme vyjít vstříc těm, kdo Československo zažili, a Národní galerie proto nabízí návštěvníkům starším 65 let na výstavu volný vstup,“ říká kurátorka a spoluautorka výstavy Milena Bartlová.


bus-instalace-08.jpg

Fotografie © 2015 Národní galerie v Praze.


 

Název Budování státu si výstava vypůjčila z titulu díla slavného novináře Ferdinanda Peroutky. Vyjádřil jím ve 30. letech minulého století zodpovědnost, s níž politický a intelektuální okruh kolem prezidenta Masaryka usiloval po roce 1918 o překonání dědictví rakouské monarchie a o vytvoření moderního demokratického a národního státu Čechoslováků.

„Pokud si ale připustíme, že Československo bylo ‚stát, který selhal‘, ztrácí převzatý titul část svého pozitivního sebevědomí a narůstá v něm tón nejistoty přecházející v lehkou ironii. Svůj první rozpad v roce 1939 Československo přežilo jako idea. Ke druhému a definitivnímu rozpadu dospělo brzy poté, kdy se vyprázdněné demokratické formy v roce 1989 opět naplnily politickým smyslem,“ přibližuje Milena Bartlová.

 

Výstava nepředstavuje kanonický soubor československého moderního umění, ale umění vznikající na státní zakázku. Taková díla státním institucím nesloužila jen pasivně, nýbrž se sama aktivně podílela na existenci a fungování státu. Významně formovala vědomí státní identity a občanské příslušnosti. Kvalita tohoto umění je někdy kolísavá, zato se s ním divák setkává všude a doslova každodenně: jsou jím budovy státních úřadů stejně jako grafiky bankovek, pomníky na náměstích i umělecké sklo, vystavované na zahraničních výstavách. Unikátním souborem je například dokumentace zaniklých děl, vytvořených v 70. letech českými umělci v Teheránu „na vývoz“ pro íránského šáha. V expozici je zařazeno ale také umění, jímž tvůrci sami za sebe – a často kriticky vůči státní politice – reagovali na zlomové momenty dějin.


bus-instalace-29.jpg

Fotografie © 2015 Národní galerie v Praze.


Rejstřík představených uměleckých médií je nezvykle široký a sahá od olejomaleb a bronzových soch přes užitou grafiku, fotografie, prostorové instalace, modely a plány architektonických realizací i filmy až po průmyslový design, výstavnictví, vojenské prapory či oděvní produkci Ústředí lidové umělecké výroby.

„Výstava prostřednictvím devíti vybraných témat sleduje podíl výtvarné kultury na státní reprezentaci Československa. Mezi autory představených artefaktů jsou jména dnes právem zapomenutá, ale také řada ikon československého umění – mimo jiné František Kupka, Josip Plečnik, Ladislav Sutnar či Július Koller,“ doplňuje Milena Bartlová.

 

Struktura výstavy odpovídá mimo jiné také individuálním kurátorským pozicím autorského týmu, jenž tvoří pedagogové teorie a dějin umění pražské UMPRUM společně se studenty a dalšími spolupracovníky. Dílem studentů a absolventů UMPRUM je rovněž grafický a výstavní design. Výstava, která je závěrečným výstupem výzkumného projektu „Umění, architektura, design a národní identita“ podpořeného MK ČR v rámci grantového programu NAKI, který v letech 2010–2015 řešila Katedra teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Jindřicha Vybírala, je zároveň součástí programu, jenž letos připomíná 130 let od založení školy. K výstavě vychází rozsáhlá doprovodná publikace v češtině a angličtině, která obsahuje navíc i umělecká díla a architektonické realizace ze Slovenska, které nebylo možné vystavit. K výstavě je připraven bohatý rejstřík doprovodných programů ve spolupráci s dalšími institucemi jakou jsou NFA či Ústav pro studium totalitních režimů – jeho přehled je k dispozici na www.ngprague.cz.


Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

Autoři koncepce: Milena Bartlová, Karel Císař, Anna Hejmová, Lada Hubatová-Vacková, Kaliopi Chamonikola, Johana Lomová, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková, Veronika Rollová, Cyril Říha, Jindřich Vybíral, Jan Wollner

  • Spolupráce: Katarína Bajcurová
  • Kurátorka výstavy: Milena Bartlová
  • Výstavní design: Tomáš Svoboda
  • Grafický design: Jan Čumlivski

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze a UMPRUM jako výstup výzkumného projektu podpořeného MK ČR (NAKI) ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, Národním filmovým archivem a Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.


Otevírací doba

Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné:
Základní - 180 Kč
Snížené - 90 Kč
Rodinné - 350 Kč
Školní skupiny - 20 Kč

Další informace o výstavě : Budování státuDoprovodné programy

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Komentované prohlídky s autory a autorkami výstavy

ÚT 24. 11. 2015 v 16.00 komentovaná prohlídka s historikem umění Jindřichem Vybíralem a historičkou umění Kaliopi Chamonikolasovou

ÚT 1. 12. 2015 v 16.00 komentovaná prohlídka s kritičkou a historičkou umění Martinou Pachmanovou a teoretikem umění Karlem Císařem

ČT 14. 1. 2016 v 16.00 komentovaná prohlídka s historičkami umění Ladou Hubatovou-Vackovou a Annou Hejmovou

Cena: zdarma

Doba trvání: cca 90 minut. / Rezervace není nutná./ Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

Komentované prohlídky

NE 6. 12. 2015 v 17.00 komentovaná prohlídka s historičkou umění Jitkou Šosovou

ČT 1. 1. 2016 v 15.00 komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Ježkovou

NE 17. 1. 2016 ve 14.30 komentovaná prohlídka s historičkou umění Markétou Ježkovou

NE 7. 2. 2016 v 16.30 komentovaná prohlídka s  historičkou umění Jitkou Šosovou

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 - 90min. / Rezervace není nutná./ Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

Architektonické vycházky

Vždy v sobotu od 14.30

SO 28. 11. 2015 Jindřich Vybíral (UMPRUM): Ministerstva obchodu a dopravy

SO 5. 12. 2015 Michaela Janečková (UMPRUM): Socialistický realismus v Praze

SO 2. 1. 2016 Vendula Hnídková (ÚDU AVČR): Národní styl v Praze po roce 1918

SO 9. 1. 2016 Pavel Karous (Scholastika): Umění v pražském metru

SO 16. 1. 2016 Veronika Rollová (UMPRUM), Národní památník na Vítkově

Vstup zdarma. / Doba trvání: cca 60 - 90min. / Rezervace není nutná.

/ Místo setkání: bude upřesněno, sledujte prosím www.ngprague.cz; kontakt: ljurky@vsup.cz

 

Filmové projekce: Hrané celovečerní filmy v kině Ponrepo – ve spolupráci s Národním filmovým archivem

Vždy v sobotu od 17.30

Promítání filmů, které jsou zařazeny v katalogu výstavy

SO 9. 1. 2016, Žert (1968, režie Jaromil Jireš)

SO 16. 1. 2016 Zem spieva (1933, režie Karel Plicka), + Nové Slovensko (1970, režie Andrej Kristín)

SO 23. 1. 2016 Jana (1935, režie Robert Land)

SO 30. 1. Jánošík (1936, režie Martin Frič)

SO 6. 2. 2016 Baron Prášil (1961, režie Karel Zeman) / nebo / Staré pověsti české (1952, režie Jiří Trnka)

Místo konání: Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1, telefon – pokladna: 778 522 708 / Více informací: www.ngprague.cz

 

Komponovaný filmový večer Zlatá dvacátá a železná třicátá

ÚT 15. 12. 2015 v 18.00 Obrazy první a druhé československé republiky v popkultuře.

Pořadem provází: Jaroslav Pinkas a Karina Hoření, po projekci panelová diskuse mezi historiky a sociology.

Realizováno ve spolupráci se vzdělávacím oddělením ÚSTR.

Místo konání: Studio Hrdinů, Veletržní palác

Více informací: www.ngprague.cz, kontakt: jaroslavpinkas@ustrcr.cz

Literární čtení

ČT 14. 1. 2016 od 19.00 David Zábranský, Martin Juhás čili Československo (2014)

Místo konání: Prostor pro poezii, Veletržním palác

dílna pro mládež a dospělé

KDE DOMOV MŮJ?

16. 1. 2016

Přijďte se naučit hymnu jinak. Setkání s naší mimořádně krásnou a neobvyklou státní hymnou. Škroupova píseň umožňuje položit si jednu ze základních otázek, kam vlastně patřím, a nechat píseň, aby nám pomohla najít a procítit odpověď. Lektorka: Zuzana Vlčinská. Max. počet 25 účastníků.

Doba trvání: 14.00–17.00 / Cena: 300 Kč (zahrnuje vstupné, komentovanou prohlídku a odborné vedení) / Rezervace nutná! 


Akce pro odbornou veřejnost

Vědecká konference „Co bylo Československo? Stát, národ, kultura“

ST a ČT 20. – 21. 1. 2016

Vstup bezplatný po registraci na emailu: ktdu-konference@vsup.cz./ Program naleznete na www.umprum.cz./ Místo konání: auditorium Veletržního paláce

 

historická dílna – dějiny hravě. Jak vystavovat Československo?

ČT 28. 1. 2016

Jak bychom měli vystavovat soudobé české dějiny v muzeu či galerii? Jaké dějiny potřebujeme? Historické dílny nabízejí prostor pro dialog mezi učiteli, studenty, odborníky a dalšími zájemci o výuku minulosti.

Doba trvání: 14.00 –18.00 / Realizuje Vzdělávací oddělení ÚSTR v rámci programu Historické dílny se studenty historie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, 

Cena: zdarma, kurz je akreditován v rámci systému DVPP Ministerstva školství ČR . Více informací na emailu: kamil.cinatl@centrum.cz

 

PROGRAM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

vÍKENDOVÁ DÍLNA PRO DĚTI A JEJICH pRA/RODIČE

SO 5. 12. 2015 NÁRODOHRANÍ aneb cestou paměti

Umělci navrhovali po vzniku samostatného Československa i v průběhu jeho existence mince, bankovky, známky i další díla reprezentace státu. I my si tuto roli vyzkoušíme. Inspirací nám budou vystavené exponáty i individuální paměť, budeme navrhovat, ptát se, hledat zapomenuté příběhy a zaznamenávat je.

Cena: vstupné 80 Kč/ osoba starší 4 let/ nad 65 let zdarma

Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30 hod. / Rezervace není nutná./ Facebook: Výtvarné dílny v Národní galerii./  Místo konání: bližší informace na pokladnách Veletržního paláce

Otevřené výtvarné herny pro rodiče a děti od 1,5 do 5 let

Tuzemské múzy

Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si a inspirovat se výstavou.

ST 20. 1. 2016 v 15.30–16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.
ČT
21. 1. 2016 v 10.15–11.30 hod., poslední vstup v 11.00 hod.

ČT 21. 1. 2016 v 15.30–16.45 hod., poslední vstup v 16.15 hod.

Lektorka: Klára Hušková Smyczková.

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál) / Místo konání: Hala A/ Rezervace není nutná./ Facebook: Otevřená výtvarná herna.

program pro školy

Přiveď své prarodiče na výstavu

Termín dle domluvy

Vzdělávací oddělení ÚSTR ve spolupráci s Lektorským oddělením NG připravuje workshopy pro školní skupiny, které budou založeny na mezigeneračním vzpomínání. Prostřednictvím vystavených objektů a v diskuzi s prarodiči budou žáci a studenti sledovat, jak se utvářejí sdílené představy o státnosti.

Cena: zdarma; kontakt: kamil.cinatl@ustrcr.cz

STUDIO

Prostor určený ke sdílení myšlenek, asociací, vzpomínek a vlastní tvorbu návštěvníků, rozvíjející témata obsažená ve výstavě.

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Informujte se o volných termínech a tématech na uvedených kontaktech.

Cena: základní v češtině 600–800 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob);

cizojazyčný výklad či program 1500 Kč / 60 min. / 1 skupina (max. 25 osob) Rezervace: dva týdny předem

Informace a rezervace není-li uvedeno jinak na emailu: vzdelavani@ngprague.cz či telefonním čísle: 224 301 003, Lektorské oddělení Národní galerie v Praze. Změna programu vyhrazena.


 zdroj informace  : www.ngprague.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář