Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den otevřených dveří ČHMÚ - 23. března

22. 3. 2013

2013 – Mezinárodní rok vodní spolupráce

Slovo „rivalita“ pochází z původního latinského výrazu „rivalis“ znamenajícího „ten, kdo sdílí stejnou řeku s ostatními“  Na konci roku 2010 Valné shromážděné OSN vyhlásilo rok 2013 mezinárodním rokem vodní spolupráce. Tomuto tématu budou věnovány i každoroční oslavy Světového dne vody připadajícího na 22. březen. Cílem Mezinárodního roku vodní spolupráce je mimo jiné prezentovat přínosy spolupráce ve vodním hospodářství na úspěšných příkladech takové spolupráce v různých geografických podmínkách. Na úvodním ceremoniálu k začátku Mezinárodního roku vodní spolupráce v Paříži 11. února 2013 byl vyhlášen i slogan pro tento rok, který vzešel z otevřené soutěže více než 12 000 návrhů a následného hlasování. Vítězným sloganem je „Water, water everywhere, only if we share“. Ve volném českém překladu tedy: „Vody není nekonečně, užívejme ji společně.“. Voda nezná hranic, celkem 148 států má na svém území povodí, které zasahuje na území více států. Na světě je 276 mezinárodních povodí, z toho 68 z nich se rozkládá v Evropě, kde se nachází i povodí s největším počtem sdílejících ho zemí – Dunaj, jehož povodí zasahuje do 19 států

vodopady-na-vodickem-potoku.jpg


Je vody dost?
Voda je nezbytná pro lidský život i společnost, voda totiž neslouží jen k pití, ale záleží na ní mnohé další aktivity – zemědělství, průmysl, výroba elektrické energie potřebuje vodu pro chlazení apod. Voda je nezbytná i pro uchování krajiny a ekosystémů.
Rostoucí města, rostoucí lidská populace a její nároky stále zvyšují požadavky na využití zdrojů vody, které je stále složitější plně uspokojovat, zejména při výskytu nepříznivých klimatických podmínek a výkyvů.
V našich podmínkách zatím nedostatek vody plošně nezaznamenáváme, existují však období a lokality, kde musí docházet k omezování spotřeby vody z důvodu jejího nedostatku.
Z hlediska celé Země je však situace mnohem nepříznivější [
- 780 miliónů lidí nemá přístup k čisté vodě
- 6 až 8 miliónu lidí ročně zemře v důsledku katastrof a nemocí spjatých s vodou.
- Populace Země nadále roste a nadále tak rostou nároky na spotřebu vody, a to více
v oblastech již zasažených nedostatkem vody nebo zranitelných z hlediska
klimatických oscilací a změn (např. Afrika).
- Rychle rostoucí města se potýkají s přílišnou spotřebou vody, někde hladiny podzemní vody díky tomu poklesly až o desítky metrů.
- Za 70 % veškeré spotřeby vody je zodpovědné zemědělství.
Virtuální voda
Kolik vody spotřebujeme? Velmi snadno lze vypočítat, kolik vody přímo spotřebujeme v domácnostech; podle Českého statistického úřadu v roce 2011 činila spotřeba vody 88,6 litru na osobu a den, při započtení i další spotřeby (např. ve službách a průmyslu) pak
dosáhla 135,8 litru na osobu a den . Kromě toho ale ve skutečnosti pro svůj život potřebujeme, byť nepřímo, vody daleko více. Voda se spotřebovává při pěstování plodin,chovu dobytka, výrobě v podstatě všech věcí, při výrobě energie. Takto nepřímo spotřebovaná voda bývá označována jako voda virtuální; odhaduje se, že každý člověk ve
vyspělých zemí spotřebuje až 3 000 litrů virtuální vody denně [2]. V jejím případě však nastupuje ještě jeden další aspekt, a to její import a export. Pokud si zakoupíte výrobek, čipotraviny pocházející z Asie, znamená to, že jste vlastně virtuálně spotřebovali i část tamní vody nezbytné pro jejich výrobu.

 


Vodní spolupráceUNESCO u příležitosti Mezinárodního roku vodní spolupráce 2013 uvádí jako důvody přínosu,
že vodní spolupráce:

  • - je klíčem k bezpečnosti, sociální rovnosti a rovnosti pohlaví a odstranění chudoby,
  • - přináší ekonomické výhody,
  • - je klíčová při ochraně vodních zdrojů a přírodního prostředí,
  • - přináší mír.

Ačkoliv se často uvádí, že v budoucnosti budou vznikat válečné konflikty o vodu, historie ukazuje, že ačkoliv vodní stavby se v minulosti staly cílem vojenských útoků, nedošlo k žádnému vojenskému konfliktu kvůli vodním zdrojům od války městských států Lagash a Umma v Mezopotámii 2 500 let před naším letopočtem [1]. Soupeření o přístup k vodě však v některých případech vedlo k politické nestabilitě a násilí v lokálním měřítku [1]. Na druhou stranu se uvádí, že mezi roky 1820 a 2002 bylo podepsáno více než 400 mezinárodních dohod o vodě a jejím užívání [4]. Zdá se tedy, že vědomí významu a důležitosti vody jako základní zdroje života a solidarita a spolupráce při jejím využívání převažuje nad spory a konflikty a že voda je nejen výborným rozpouštědlem mnoha chemických látek, je však také moderátorem konfliktů a katalyzátorem vztah 

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.  náměstek ředitele pro hydrologii ČHMÚ předseda Českého národního výboru pro hydrologii

  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Duha nad Brdy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář