Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrady a zámky objevované a opěvované - nová výstava na Pražském hradě

23. 2. 2015

 

 

Velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. Docenění pokladů, které jejich zdi uchovávají, napomůže i hudba a poezie umělců minulých staletí, opěvujících slávu a hodnoty české minulosti.

Relikviář sv. Maura : První část expozice uvádí návštěvníka do hlubin věků, do doby zachované pouze v mytologii a archeologických nálezech. Její perlou, nejvýznamnějším exponátem, na který se zaměřuje pozornost všech, je Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století, nejstarší zachovaná verze textu, v němž se objevuje praotec Čech, mytická postava muže, který přivedl svůj lid do země a po němž nesou Čechy své jméno. Středověk, dobu hradů, jako jsou Přimda, Zvíkov nebo Pernštejn, Křivoklát, Trosky, pevnosti a zároveň sídla pánů ovládajících zemi rozkládající se pod nimi, ilustruje především tzv. karlštejnský poklad, soubor prvotřídního vybavení a liturgických předmětů hradu Karlštejn, ikony české státnosti. O každodenních zápasech téže doby vypovídají zase mohutná karlštejnská vrata, jež pamatují i kroky císaře Karla IV. Obrazy Mistra Theodorika a relikviář sv. Maura, cenná zlatnická památka z Bečova, nalezená při opravě hradu v osmdesátých letech minulého století, donutí k přemýšlení o věcech nadčasových. Symbolem renesance, období přeměny hradů ve výstavné zámky obklopené zahradami a parky, je kovaná pestrobarevná mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci. 


 hrady-a-zamky-objevovane-a-opevovane---nova-vystava-na-prazskem-hrade-010.jpg

hrady-a-zamky-objevovane-a-opevovane---nova-vystava-na-prazskem-hrade-004.jpg


Dnes na  výstavě :

Pokud bych Vám chtěl popsat všechny exponáty nestačila by na to ani jedna veliká kniha . I brožura k této výstavě popisuje jen malou část z šestiset exponátů . A tak se zastavím u pár z nich a přiblížím jejich jedinečnost .Již při vstupu na tuto expozici jste ohromeni monumentálními vraty a to přímo z Karlštejna , těmito vraty procházel i Karel IV. Byla denně otvírána stovkám i tisícům pocestných z celého světa. Před cestou byla za skoro sto tisíc ošetřena a a zajištěna před poškozením.Celá výstava na návštěvníka v kombinaci s obrazy a velkými exponáty působí jednotně a sjednoceně. Velice dobře oddělené části mají svojí intimitu a každý si zde najde své místo a klid pro prohlížení exponátů.Dalším jistě velice zajímavým a lákavým exponátem bude jistě Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století, nejstarší zachovaná verze textu, v němž se objevuje praotec Čech, mytická postava muže, který přivedl svůj lid do země a po němž nesou Čechy své jméno.

Postupně jak se dostáváme dále k dalším exponátům jsme ohromeni jejich krásou a jedinečností. Třeba u Svatováclavské koruny , byť se jedná o repliku , dýchá na nás její velká historická hodnotá a ukazuje velikost Českého království. A kousek od tohoto skvostu na nás shlíží jezdec s brněním na koni.Na tomto exponátu je zvláštní , že jak jezdec tak i kůň mají svoje brnění. Pak návštěvníka jistě napadne jakou velkou váhu musel jezdec s koněm mít a jak těžké bylo se v boji otáčet a pohybovat. A není zde osamocený obrněný rytíř , na druhé straně můžeme v detailech sledovat celou obrněnou postav, která je vystavena ve vitríně.


 

hrady-a-zamky-objevovane-a-opevovane---nova-vystava-na-prazskem-hrade-008.jpg


 

A co mě osobně nejvíce zaujmulo na výstavě? jsou to obrazy našich historických hradů a zámků společně vystavené na celé jedné stěně Jízdárny Pražského hradu. Od nejmenších obrazů až po velkolepá plátna a to vaše na jednou místě. Hrad Karlštej , Zvíkov , Český Krumlov a další . A uplná rarita je zde vystavována a to kresby hradů a zámků z deníku Karla Hynka Máchy . jedná se především o zříceniny těchto hradů. které tak přitahovaly romantické malíře 19.století. Málokdo z návštěvníků bude jistě vědět jak velkou zásluhu tito malíři a básníci či spisovatelé na záchraně historických objektů. Oni byli kdo je objevili pro širokou veřejnost . A poslední exponát jenž ukončuje expozici v časové přímce je automobil Benz knížeze Karla V. Schwarzenberga z roku 1913 z hradu Orlík.

Po dobu tří měsíců co výstava potvá je možné pomalu prozkoumat všechny exponáty než se zase vrátí na své místo a to jak zeměpisné tak historické. A stovky let staré předměty na této výstavě opět zaujmou své nezaměnitelné místo v dlouhé historii českého národa. Proto neváhejte a využijte tu malou chvilku kdy se exponáty vydaly z vámi na Pražský hrad .  To nejkrásnější z českých hradů a zámků
probudí vaši hrdost z hlubokého spánku.
Stovky střípků nesmrtelných skvostů
ze starých sbírek, jimž vzdáváme poctu.
Objevujeme znovu dědictví českých vládců,

opěvujeme zručnost pradědečků našich otců.


Detail mříže studny na zámku v Jindřichově HradciBaroko zastoupí na výstavě Braunova alegorie Pýchy, barokní a klasicistní životní styl, kdy majitelé sídel shromažďovali umělecká díla a kuriozity z Evropy i z celého tehdy známého světa, a tím předznamenávali vznik moderních galerijních sbírek, dokládají největší poklady a umělecká díla zámků Kratochvíle, Bučovice, Český Krumlov nebo Lednice a Valtice. Ve druhé polovině 19. století se zámecké areály proměňovaly v centra hospodářských velkostatků, ale současně se stávaly rodovými památníky i vyhledávanými cíli romantických umělců, zachycenými například v deníku a skicářích Karla Hynka Máchy. Moderní život ve starých kulisách doloží automobil Benz Victoria knížete Karla V. Schwarzenberga a překotné změny 20. století závěť prezidenta Masaryka, Plečnikovy plány úprav Pražského hradu i zápisy na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Výstava, na níž je tisíciletá historie země nahlížena optikou vývoje šlechtických sídel, umožní po tři zimní měsíce zhlédnout pohromadě na jednom místě na šest set nejvýznamnějších a nejkrásnějších exponátů z hradů a zámků celé republiky. Čeští návštěvníci díky ní možná poprvé na vlastní oči uvidí věci, o kterých se učili už na základní škole – a návštěvníci ze zahraničí na ní mohou to nejlepší z České republiky objevit za jediné odpoledne.


npu_700x186_v01.jpg

 


 19. 12. 2014 – 15. 3. 2015 Jízdárna Pražského hradu

npu-vystava.jpg

 


 

Doprovodné programy:

komentovaná prohlídka
(např. kurátorská) 40 Kč k ceně vstupného
komentovaná prohlídka
pro školy 20 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 ped. zdarma
vzdělávací program
pro školy (max. 25 žáků) 40 Kč k ceně vstupného za žáka, 2 ped. zdarmaKategorie vstupného:

Snížené: mládež od 6 do 16 let, studenti středních a vysokých škol (denní studium) do 26 let, senioři nad 65 let
Rodinné: maximálně 2 dospělí a 5 dětí do 16 let
Volný vstup: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP-P včetně 1 osoby doprovodu, licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky na výstavu
Školní skupiny: minimálně 10 žáků (studentů), na každých 15 žáků nebo studentů má 1 osoba doprovodu nárok na volný vstup; nárok na vstupné v ceně 20 Kč vzniká po předložení jmenného seznamu žáků nebo studentů potvrzeného školou či hromadného předložení platných studentských průkazůVSTUP NA VÝSTAVU JE BEZBARIÉROVÝ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář