Jdi na obsah Jdi na menu
 


World Wildlife Day a Krkonoše

3. 3. 2014

 Krkonošský národní park je výjimečným územím ve střední Evropě – především díky arkto-alpínské tundře ve vrcholových partiích hor. Zkušenosti s ochranou přírody a krajiny získáváme ze spolupráce s mnohými jinými zahraničními národními parky a naopak jiným zase naše zkušenosti a znalosti předáváme.


upa.jpg

Úpa

 „Mezinárodní spolupráce je v případě národního parku docela důležitou součástí práce. Nejde zdaleka jenom o formu propagace, aby se o Krkonoších a naší praxi ve světě víc vědělo, ale především o přenos zkušeností, příkladů dobré praxe i poučení z toho, cose jinde neosvědčilo,“ říká náměstek ředitele Správy KRNAP, odpovědný za zahraniční spolupráci, Jakub Kašpar. „Jednoduše řečeno – otevřít rozhled za hranice svého vlastního regionu pomáhá čerpat novou inspiraci a vyhnout se chybám, které před námi udělal už někdo jiný. A stejně můžeme pomoct i my svým partnerům,“ dodává Kašpar. 


 snezka.jpg

Sněžka 


 Nejintenzivněji Krkonošský národní park spolupracuje již dlouhá léta, pochopitelně, se svým partnerským Karkonoským Parkem Narodowým na polské straně státní hranice. Krkonoše a Karkonosze jsou certifikovaným přeshraničním parkem (Transboundary Park) v rámci Federace Europarc, sdružující stovky chráněných území v celé Evropě. Zároveň jsou oba parky součástí bilaterální biosférické rezervace UNESCO (program Člověk a biosféra) a rovněž bilaterální ramsarskou lokalitou – tedy místem, kde leží mokřady (v našem případě rašeliniště) světového významu. S polskými partnery spolupracujeme prakticky dennodenně v praktické ochraně přírody, ekologické výchově i dalších oblastech, pracujeme na společných projektech a koordinujeme i publikační činnost.

Krkonošský národní park má navázanou smluvní spolupráci s národním parkem Eryri/Snowdonia ve Walesu, striktní rezervací Gobi B v Mongolsku (kam se vracejí mj. koně Převalského z pražské ZOO), či národním parkem Dilijan v Arménii. Před podpisem je obdobná dohoda o spolupráci s národním parkem Syněvyr na Ukrajině. Experti z Krkonošského národního parku se aktivně podílejí na pomoci v ochraně přírody v Gruzii, zkušenosti čerpáme i ze spolupráce s dalšími polskými národními parky (Kampinoski Park Narodowy, Bialowieski Park Narodowy a další), národním parkem Bavorský les, atd. 

Velmi aktivně spolupracujeme v již zmíněné Federaci EUROPARC, ale také ve Světovém svazu ochrany přírody (IUCN). Krkonoše, coby národní park s arkto-alpínským tundrovým ekosystémem, jsou rovněž součástí mezinárodní sítě polárních vědeckých stanic INTERACT.Správa KRNAP rovněž v ochraně přírody, osvětě i ekovýchově spolupracuje také se ZOO Dvůr Králové, ZOO Liberec a na některých konkrétních projektech (například sběr starých mobilů ve prospěch ochrany goril v kamerunské rezervaci Dja) se ZOO Praha. 

World Wildlife Day (Světový den divočiny) je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. WWD se letos slaví prvně. Shodli se na tom loni v prosinci představitelé Valného shromáždění OSN. 3. březen nebyl zvolen náhodně. Je to den, kdy v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Krkonoše po povodních 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář