Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parní horská železnice Furka AG a další informace

21. 3. 2017

1.Fascinace parní železnicí

 

Parní trať nad Furkou  prochází mezi regiony Urseren a Goms ve švýcarských Alpách. Vysohorská krajina s horami, ledovci a potoky je jedinečná.  Železniční trať vnímá síly přírody. Když dráha vždy od konce června do začátku října  zve k požitkové jízdě, poznávání krajiny, flory a fauny v zimě se postupně změní  ve vítr, chlad, led, sníh a laviny. Cesta vede tunely, přes mosty a rampy ozubnice. Vlaky překonávají velké výškové rozdíly, otevírajíce stále nové pohledy.

 

Vychutnat si Alpskou krajinu? Rozhodně!
 

Regiony Goms a Urseren, a dále gotthardská oblast a Střední Alpy jako celek, nabízejí  mnoho lákadel, které v kombinaci s jízdou parním vlakem přinášejí nevšední zážitek.
Tyto vlaky  jezdí s historickými parními lokomotivami a vagony a představují cenné kulturní dědictví. Ten, kdo se včera svěřil železniční technice, vychutná si dnešní bezpečnost .
Čím je pro lokomotivy  uhlí a  voda, tím  je pro horské dráhy nadšení: na jedné straně cestujících, přátel parní železnice, kterou spolufinancují, a  dobrovolníků, kteří  odvedli pořádný kus práce při stavbě i provozu.

csm_zug_blau_dfb22561_1_1aa6fffa57.jpg

ilustrační foto

 

2.Parní lokomotivy

 

HG 3/4

Hlavními tahouny na parní trati Furka jsou dvě parní lokomotivy řady HG 3/4 č. 1 "Furkahorn" a č. 9 "Gletsch-horn" stejně jako Furka Oberalp (FO) č.4 . Lokomotivy č. 1 a 4 patřily k první sérii a č. 9 do druhé série, vyráběné v letech 1913-1914 švýcarskými lokomotivními strojírnami (SLM) ve Winterthuru se systémem pohonu Abt a kompozitním efektemt (přilnavost s vysokým tlakem a zařízení s nízkým tlakem). Lokomotivy mají provozní hmotnost 42 tun, výkon 600 koní a maximální rychlost 45 km / h (adhezní) a 20 km / h (ozubnice). Maximální tažná kapacita je 60 tun. Lokomotivy č. 1 a č. 9 byly prodány během své služby u  BFD (Bergstrecke Furka Dampfbahn)  a Furka Oberalp do Vietnamu a odtud se vrátily zpět a byly zrenovovány. Lokomotiva č. 4 byla používána u společností Furka Oberalp a u Rhétské dráhy  jako záloha.. I ona prošla v dílnách DFB kompletní revizí jezdí na Furka Bergstrecke jako lokomotiva zapůjčená MG Bahn.

 

HG 2/3

HG 4/4

Parní lokomotiva řady HG 2/3 č.. 6 "Weisshorn" jezdí pravidelně od roku 1902 mezi Visp a Zermattem. Tento stroj, historický klenot, je od roku 1992 v provozu na  parní dráze Furka (DFB. ) Má výkon 350 koní a nejvyšší rychlost 30 km / h (adheze) a 12 km / h (ozubnice). Tažná kapacita je 35 tun.

HG 4/4
 

Kromě dvou lokomotiv řady  HG 3/4 byly také dvě lokomotivy HG 4/4 navráceny z Vietnamu. Byly rozebrány v lokomotivních dílnách společnosti DFB ve městě Chur a prochází rekonstrukcí. Je ještě zapotřebí spousta peněz a  mnoho hodin tvrdé práce než se opět rozjedou. Tyto čtyři stroje mají provozní hmotnost 45 tun, přípojnou hmotnost  75 tun a maximální rychlost 40 km / h (adheze) a 15 km / h (ozubnice).

 

p1011700.jpg

Booking.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

3.Parní horská železnice Furka AG

 

Tvrdá práce -  potřeba a zážitek
 

Provoz parní horské železnice Furka  je možný pouze s velkým pracovním nasazením. Je třeba mít na zřeteli, že na DFB má  Spolkový úřad pro dopravu stejné požadavky co se týká bezpečnosti, proškolení, organizačních a finančních  pravidel jako u ostatních železnic.

 

O všechno se stará osm členů správní rady a sedm členů obchodního vedení . Přibližně 170 stálých spolupracovníků. Kromě toho  400-600 pracovníků  sdružení Verein Furka-Bergstrecke   (VFB), jejichž složení se neustále mění. Tito "Fronis" pocházejí ze Švýcarska, Německa, Holandska, Belgie a Francie. Ročně odpracují celkem asi 36.000 hodin

„Fronis“ potkáte ve všech oblastech železniční techniky a  cestování,  výstavby a údržby, marketingu a reklamy, zpracování dat,  údržby lokomotiv a vagónů, péče o zákazníky a provoz jídelny. Vzdali se mzdy,  jsou spolehliví a připraveni se vzdělávat a zacvičovat.
lidé z DFB  vedou VFB pracovní týdny, zaškolují nováčky a rozhodují pokud jde o další vzdělávání a postupu „fronis“

„Fronis“ mohou využít nabídky  ubytování a stravy. Zaměstnanci dostávají určitý příspěvek na výdaje. Spolupráce umožňuje zkušenost s úspěchem a neúspěchem , nabízí rozmanitost profesního života a umožňuje získání vedoucích a organizačních zkušeností . Pracovní posudek a potvrzení o dalším vzdělávání „Fora pro dobrovolné pracovníky CH“ jsou  ceněné dokumenty  v žádosti o zaměstnání.
Kamarádství, zážitky na železnici a v horách a pocit zadostiučinění si zachovávají cennou kulturní hodnotu a  jsou pro "Fronis" důvodem proč se na Furku vracet.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Booking.com

4.Furka-Dampf až do Oberwaldu

 

V srpnu 2010, byla pro letní provoz parních vlaků otevřena železniční trať z Oberwaldu do Gletsch. Poprvé projel v roce 1914  a  v roce 1981 před uvedením do provozu Furka-Basistunnels  parní železnice (DFB) zastavila provoz a po několikaleté těžké práci a vynaložených nákladech 3,5 milionu CHF se opět stala provozuschopnou .

Zhruba 5 km dlouhý úsek z Oberwaldu do Gletsch byl určen především pro výstavbu ve stoupání až 90 promile. Ve dvou úsecích v celkové délce 1418 m , odpovídá sklon tehdejším obvyklým maximálním hodnotám na  Furka Bahn 110 promile. K vyrovnání výškového rozdílu 396 m mezi Oberwald (1366 metrů nad mořem) a Gletsch (1762 m nm) používají vlaky ještě dnes na  4371 metrech dvou  lamelových ozubnic od Systému Ab. Jako dodatečná pomůcka slouží ve  svahu pod Gletsch  578 m dlouhý spirální tunel, který  ve formě téměř úplného otočení ve spirále vede skrz skálu.

Po odjezdu ze zcela nově vybudované stanice  Oberwald parní vlak  DFB  vjede okamžitě do ozubnicového úseku. K přejezdu hlavní silnice slouží dnes inovativně konstruovaný úrovňový přejezd  se závorami a sklopnými ozubnicovými segmenty. Toto jedinečné elektromechanicky poháněné zařízení zaručuje bezpečnost účastníků silničního provozu tím, že vylučuje riziko příjezdu vlaku , že několik centimetrů nad temenem kolejnice se vztyčí do výšky ocelové lamely ozubnici uzamknou .

Kolem  budov z modřínového dřeva postavenými před staletími, trať stoupá do kopce kolem kvetoucích luk . Po nízkém můstku přejíždíme bublající Rätisch potok. Dole je obec Oberwald s krásně zdobeným kostelem. Cestující by se měl znovu podívat na západ, kde v dálce zahlédne ledové pyramidy Weisshornu. Se vstupem do modřínového lesa se údolí začíná rychle zužovat. Po  85 m, vede přes hlavní  silnici Jehněčí most . Za ním vedou železniční trať a Rýn vedle sebe.  Podél se řítí ledová voda následuje vlak na rozeklaných skalních stěnách a zanechává  za sebou stinné lesy  Nyní dosáhl dna soutěsky. Mezi strmými svahy, parní lokomotiva s vagony připomíná housenku  lezoucí pomalu po kolejích. Podívá-li se cestující přes lokomotivu,  může brzy rozpoznat  ostré zatáčky na silnici Grimsel Pass.

Nyní přichází hlavní turistická  atrakce. V tuto chvíli je třeba překonat strmý Gefällsbrucht. Zatímco silnice zatáčkami zdolává tuto přírodní překážku  několika zatáčkami, trať používá spirální tunel. Dříve než vlak zmizí v 578 m dlouhém skalním tunelu, otáčíte se  ještě nad jedním viaduktem z původního zdiva z přírodního kamene. Tento elegantní a populární  fotoobjekt se třemi oblouky se klene dvanáct metrů nad bílou pěnou divoké vody Rýna. Bezprostředně poté se lokomotiva a vozy vnoří do tmy Gletschských spirálních tunelů. Ve skále uvnitř se ozubnicová kolejnice otáčí ve spirále o 280 stupňů a jako šroub se točí v oblouku o poloměru 80  m o 46 výškových metrů vzhůru. Po několika minutách  vlak opět vjíždí do otevřeného prostoru. S maximálním stoupáním 110 promile, nyní klesá  na násep a  najede na štíhlý dlouhý viadukt, na jehož konci vystupují ze stojanu ozubená kola.

Nyní se zaměříme opět na lokomotivu. Nad jejím komínem se  poprvé vynoří  mohutné skalní kulisy  Gletsch s Furkahorny, ledem pokrytý Galenstock a Sidelenhorn. Tam zasazený do úžlabiny, ještě se prezentuje pozůstatek rychle tajícího v současné době 9,1 km měřícího Rýnského ledovce. Za dalším křížením s hlavní silnicí na světly zabezpečeném úrovňovém přejezdu následuje ještě poslední  nájezd, po kterém vlak vyjede na  Lokremise ,  projíždí kolejovým systémem na nádraží v Gletsch.. Zde po 30 minutové okružní zážitkové jízdě zastaví. Gletsch má jednu zvláštnost: Nádražní budova se nachází na druhém břehu Rýna a na nástupiště můžete dojít pouze přes most.

 

Zatímco lokomotiva doplňuje zásoby vody, cestující mají možnost pokračovat v  nostalgické jízdě parním vlakem do Realpu nebo přesednout na žlutý autobus, který je doveze buď dále do Oberwaldu nebo přes odvážně projektované silnice v průsmyku Grimsel do Meiringenu, případně se dále dopravit přes Furku do Andermatt .

 

5. Historie horské trati

 

V roce 1914 první parní vlaky železniční společnosti Brig-Furka-Disentis (BFD)  z Wallis do  Gletsch. Nová společnost Furka-Oberalp-Bahn (FO) rozšířila trať  k Disentis v roce 1926 a vzniklo  připojení k síti Rhétské dráhy (RhB). Od roku 1942 je vysokohorská trať elektrifikována.

Na horské trati Furka bylo  trolejové vedení odstraněno v roce 1981 po ukončení provozu.

Ať už s párou nebo elektřinou – horská trať mezi Oberwaldem a Realpem byla kvůli extrémním povětrnostním podmínkám provozována pouze v létě . Furka Oberalp Bahn (FO)  proto vybudovala  základní tunel a uvedla ho v roce 1982 do provozu. Stará horská trať měla být zušena.

Milovníci železnice nechtěli připustit zrušení tratě a založili v roce 1983 společnost Verein Furka Bergstrecke (VFB).  Se skromnými prostředky začali udržovat a opravovat železniční zařízení a kolejová vozidla .V roce 1990 se dokonce podařilo získat zpět parní lokomotivy, které FO v roce 1947 prodala do Vietnamu a uvést je do provozuschopného stavu.

Znovuotevření horské trati následovalo v několika etapách z Realpu : v roce 1992 do Tiefenbachu, v roce 1993 do Furky a v roce 2000 tunelem do stanic Muttbach-Belvedere a Gletsch.  Připojení k  Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) v Oberwaldu je nyní obnoveno. Tím se nabízejí nejen parní vlaky na historické trati Glacier Expressu, ale také krátké spojení mezi  Oberwaldem a Gletsch.

 


5.Záštita parní dráhy

Záštita parní horské trati Furka  je jasně rozdělena  podle rolí a kompetencí.

Nadace Furka-Bergstrecke (SFB)

Nadace zajišťuje kulturní majetek a je zodpovědná za financování investic. Je řízena nadační radou. Spojení strategického řízení DFB AG je zajištěno obsazením pozice jednoho člena ve Správní radě.

Poradní sbor sdružuje osobnosti veřejného života, kteří se identifikují s cíli nadace , mají příjemné vystupování a umí zapojit lidi do týmové práce.

 Sdružení Verein Furka-Bergstrecke (VFB)

Sdružení je odpovědné za činnost přibližně 7500 členů. Je rozděleno do dvanácti švýcarských a jedenácti zahraničních sekcí. Sdružení podporuje parní horskou železnici Furka  prostřednictvím pravidelných plateb členských příspěvků a darů a dobrovolné služby v rámci  Frondienstes.

 

Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG

Akciová společnost DFB AG jako nositel koncese má základní kapitál ve výši 12,5 milionu švýcarských franků, které zaplatilo kolem 12.000 akcionářů.

Představenstvo dohlíží na strategické úkoly, zatímco jím pověřené vedení odpovídá za provozní záležitosti.


 

Sezona začíná 30.6.
rezervace je možná do 16:00 hodin, cestující na vozíku provádějí rezervaci prostřednictvím  reisedienst@dfb.ch 
kdo provede rezervaci do 30. 4 a hned zaplatí kreditní kartou má 10 % slevu (platí pro 9 osob)
Jízdní řád:
Upozornění: ( k jízdnímu řádu) 

  • R Rezervace míst je povinná pro všechny cestující parních vlaků, pro skupiny i na vlaky s motorovou lokomotivou.
  • Využijte našeho on-line rezervačního systému.
  • 10 jízdy parním vlakem každý  provozní den DFB: od pátku do neděle od 24. června do 8.října. 2017. Jezdí denně od 7. července do 20. srpna.
  • 11 provoz pátek, sobotu a neděli od 30. června do 24. září 2017
  • Vlak s dieselové lokomotivy, snížená cena: Rezervace je možná povinná pro skupiny. Otevřené vyhlídkové vagony.
  • 12 tento parní vlak jezdí v sobotu a neděli od  22. července do 3. září  . zařazen Barwagen  kde je možné zakoupit nápoje a občerstvení.
  • 13 tento parní vlake jezdí v pátek a sobotu od 30. června do 23. září, 2017
  • 14  tento parní vlak jezdí soboty a neděle od 1. července do 24. září 2017
  • Na DFB jízdní řád a příslušné spoje k vlakům a poštovní autobusy lze nalézt jak na oficiální jízdním řádu v části č. 615 a v SBB on-line jízdním řádu


Trasy a profily tratí

karte_strecke_6s.jpg


Aktuality : 29.4.2017 11:00- 17:00 den otevřených dveří ve vagonových dílnách

Stránky pořadatele jízd : www.dfb.ch/


Text překlad a úprava Jana Bečková

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář