Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOMINAČNÍ KRITERIA - 10.IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA DOROSTU 12.-16.7.2017 Nairobi / Keňa

27. 1. 2017

10th IAAF World U18 Championships – Nairobi(KEN)

 

10th IAAF World U18 Championchips – Nairobi (KEN)

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, jejichž splnění zaručuje nominac a účast závodníka na MS U18  v roce 2017.

 

Regule soutěže IAAF

 

 

Podle regulí IAAF pro MS U18 může každá členská federace nominovat a přihlásit:

 • závodníky s omezením věku na 16-17let, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníky ročníků narození 2000 a 2001
 • v každé individuální disciplíně až tři (3) závodníky se splněným entry standardem IAAF, kdy z nich maximálně dva (2) závodníci mohou startovat
 • pro štafetový závod jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků (3 chlapci a 3 dívky), kdy pro samotný závod v daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky, jak z těchto šesti (6), tak i ze všech dalších přihlášených.

 

 

 

Nominace závodníků:

Pro start na MS U18 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí IAAF pro tuto soutěž, nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních limitů ČAS: a) v individuální disciplíně maximálně dva (2) závodníci následovně

-závodník s dosaženým limitem „A“ČAS v kvalifikačním období ČAS

-závodník, který dosáhne limitu „B“ČAS v kvalifikačním období ČAS při reprezentačních startech, mistrovstvích ČR seniorů/dorostenců, při soutěžích družstev úrovně extraligy a I.ligy, a dále při domácích a zahraničních mítincích zahrnutých minimálně v kalendáři EA 

-závodník, který v kvalifikačním období ČAS dosáhne minimálně 2x výkonu rovného nebo lepšího limitu

“B“ČAS

V případě, že výkonnostní limit ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než dva (2), o finální přihlášce závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění v této disciplíně na mistrovstvích ČR dorostenců v letní sezóně 2017 a dále výkony dosažené v kvalifikačním období. Třetí závodník v pořadí tak bude v termínu schválení nominace veden jako nejedoucí náhradník s možností nominace při zranění či nemoci závodníka nominovaného pro start na MS

U18

b) pro štafetový závod maximálně šest (6) závodníků následovně

-kdy čtyři (4) závodníci, dva (2) chlapci+ dvě (2) děvčata, dosáhnou průměru časů 51.45s, dosažených v kvalifikačním období ČAS

-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS

Nominace smíšené štafety na 4x400m proběhne na základě dosažení průměru individuálních výkonů, předvedených závodníky v kvalifikačním období ČAS, a to pod podmínkou, že se do potřebného průměru nebudou zahrnovat výkony závodníků, kteří by svým výkonem k nominaci štafety napomohli, ale start na MS U18 v této disciplíně neplánují, nebo příkladně může být jejich start v rozběhu štafet v kolizi se stratem v individuální disciplíně.

Start závodníkům nominovaným do štafet bude dle regulí soutěže v individuálním závodě umožněn jen při splnění entry standardu IAAF a zvážení případné kolize disciplín dle časového pořadu soutěže.

 

Podmínkou nominace závodníka pro start na MS U18 v individuální disciplíně i ve štafetě

 • je start závodníka na M-ČR dorostenců v letní sezóně 2017, a to minimálně v jedné disciplíně
 • odevzdání podepsaného prohlášení zákonného zástupce, se souhlasem k účasti nezletilého na tomto šampionátu.

 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:

 • Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF
 • Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru a zajištění měření a vážení atletického náčiní
 • Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány, s výjimkou akceptace výkonu dosaženého dle pravidla IAAF 147.
 • Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány 
 • Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány. Pro víceboje musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: 
  1. v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,          
  2. průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s)
 • Výkony v chůzi může být dosažen v závodech jak na oválu, tak i na okruhu s certifikací IAAF, řízených v souladu s pravidly IAAF, včetně závodů s implementací ‚Pit Lane‘.

 

Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2017 do 25.6.2017, při závodech pod otevřeným nebem.

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 26.6.2017.   

 

limityu18.jpg

 


Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování

návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.


 

Zdroj informací : www.atletika.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář