Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOMINAČNÍ KRITERIA - 16. IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA 4.-13.8.2017 Londýn

18. 3. 2017

16.IAAF MISTROVSTVÍ SVĚTA 4.-13.8.2017 Londýn / Spojené království Velké Británie & Severního Irska

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, jejichž splnění zaručuje nominaci         a účast závodníka na MS v roce 2017.

 

Podle pravidel a regulí IAAF pro MS může každá členská federace nominovat a přihlásit:

 • závodníky s omezením věku:
  • závodníci seniorské kategorie (ročníky narození 1997 a starší) mohou startovat ve všech disciplínách
  • závodníci kategorie U20 - 19 a 18 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníci ročníků narození 1998 a 1999, mohou startovat ve všech disciplínách mimo maratonů a chůze na 50km
  • závodníci kategorie U18 - 17 a 16 let dovršených v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníci ročníků narození 2000 a 2001, mohou startovat ve všech disciplínách mimo vrhačských disciplín, vícebojů, běhů na 10.000m, maratonů a chůze
  • závodníci mladší 16 let (ročníky narození 2002 a mladší) pro start na MS nemohou být přihlášeni - v každé individuální disciplíně mohou startovat až tři (3) kvalifikovaní závodníci, čtvrtý závodník může startovat na základě udělení divoké karty IAAF pro úřadujícího mistra světa pod otevřeným nebem nebo vítěze Diamantové Ligy/ kladivářské challenge IAAF v roce 2016 (viz. níže); rezervního závodníka se splněným entry standardem IAAF 
 • pro každý štafetový závod jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků, kdy se do tohoto počtu započítávají i závodníci přihlášení pro individuální starty (100 až 400m), pro první kolo závodu v daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky, jak z těchto šesti (6), tak i ze všech dalších přihlášených.

 

Kvalifikace závodníků dle systému IAAF pro MS: - individuální start - čtyři způsoby kvalifikace

 1. automaticky při dosažení entry standardu v kvalifikačním období a při splnění kritérií IAAF
 2. na základě konečného umístění/pořadí vybraných soutěží následovně (kdy v těchto případech je závodník považován za závodníka se splněným entry standardem)
  • kontinentální šampioni ve všech individuálních disciplínách (s výjimkou maratonů); v technických disciplínách bude podléhat schválení technických delegátu; rozhodnutí o přihlášení závodníka pro start na MS je na vnitřních kritériích každé členské federace
  • pro závod na 10.000m prvních 15 v závodech mužů/žen na MS v přespolním běhu 2017
  • pro víceboje první tři muži/ženy ve vícebojařské challenge IAAF 2016
  • pro chůzi na 20km první tři muži/ženy ve světové chodecké challenge IAAF 2016
  • pro chůzi na 50km první tři na MS chodeckých týmů
  • pro maraton prvních deset běžců/běžkyň umístěných při ‚Gold Label Marathon‘ v kvalifikačním období IAAF
 3. IAAF akceptuje start na ‚divokou kartu IAAF‘ aktuálně úřadujících mistrů světa, a také vítězů Diamantové Ligy 2016 (v disciplíně korespondující s programem MS) a vítězů kladivářské challenge IAAF 2016, pod podmínkou přihlášení jejich federací; pokud jsou oba v rámci jedné disciplíny ze stejné země, jen jeden může být přihlášen na tuto ‚divokou kartu‘; pokud má díky této reguli členská federace čtyři závodníky v jedné individuální disciplíně, všichni čtyři mohou soutěžit
 4. na základě tabulkového postavení na konci kvalifikačního období v případě, že není naplněn ‚ideální počet startujících“ v jednotlivých individuálních disciplínách (viz. výkonnostní limity), s výjimkou běhů na 5.000, 10.000m, maratonů a v chodeckých disciplínách, kde mohou být přihlášeni jen na základě dosaženého entry standradu; pod podmínkou potvrzení přihlášení jejich federací - pro štafetový závod - dva způsoby kvalifikace
 5. automaticky při umístění mezi nejlepšími osmi štafetovými týmy v rámci World Relays 2017 v závodech shodných s programem MS
 6. na základě postavení reprezentační štafety v žebříčku na konci kvalifikačního období IAAF, při jejím umístění do stanoveného počtu startujících týmů, za předpokladu, že výsledky štafet budou dosaženy v závodech, které budou součástí soutěží konaných dle pravidel IAAF a ustanovení, že v takovém závodě budou startovat alespoň dva různé mezinárodní týmy zastupující alespoň dvě různé členské federace

 

 

 

Nominace závodníků:

Pro start na MS 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí IAAF pro tuto soutěž, nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních limitů ČAS:

a) v individuální disciplíně až tři (3), potažmo čtyři (4) závodníci dle podmínek uvedených výše, a to následovně 

 • závodníci se splněným „A“ limitem ČAS v kvalifikačním období ČAS (v dráhových a technických disciplínách roven entry standardu IAAF) 
 • závodníci, kteří v kvalifikačním období ČAS dosáhnou výkonu rovného nebo lepšího limitu „B“ ČAS a k         jejichž nominaci může přispět výkon rovný nebo lepší „A“ limitu ČAS, dosažený během kvalifikačního    období IAAF do začátku kvalifikačního období ČAS, tedy od 1.10.2016 (pro chůzi, maratón, běh na 10.000m a víceboje od 1.1.2016) do 24.2.2017, za předpokladu, že jeho výkon bude lepší než u případných dalších závodníků se splněným limitem „B“ČAS v kvalifikačním období ČAS 
 • závodníci, kteří během kvalifikačního období IAAF do začátku kvalifikačního období ČAS dosáhnou             výkonu rovného nebo lepšího limitu A“ ČAS pro maratón, bude v návrhu nominace mimo výše       popsaných podmínek,též při dosažení požadovaného výkonu v 1/2maratónu
 • závodníci, kteří v kvalifikačním období ČAS dosáhnou výkonu rovného nebo lepšího limitu „B“ ČAS v disciplíně, v níž nebude naplněn „ideální počet startujících“ a obdrží pozvání IAAF pro start

  

V případě, že „A“ limit a kritéria pro nominaci ČAS splní více než tři (3) potažmo čtyři (4) závodníci, o finální nominaci rozhoduje postupně:  

 • přímá kvalifikace závodníka - závodník, který se v sezóně 2016 umístil při OH do 8. místa, nebo do 3.               místa na ME
 • absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS
 • v případě rovnosti výkonu rozhoduje lepší umístění na M-ČR seniorů v letní sezóně 2017               - dále další nejlepší výkony dosažené v kvalifikačním období ČAS.

Čtvrtý (4.) závodník v pořadí, s výjimkou u disciplíny, kde figuruje závodník s možností startu na divokou kartu IAAF, tak bude v termínu schválení nominace veden jako nejedoucí náhradník s možností nominace při zranění či nemoci závodníka nominovaného pro start na MS

 

b) pro štafetový závod maximálně šest (6) závodníků následovně

 • přednostně čtyři (4) závodníci, kteří se podíleli na dosažení nejlepšího výkonu potřebného pro nominaci štafety
 • až dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu dané štafety, s přihlédnutím k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS

 

Podmínkou nominace pro start na MS 2017 v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na M-ČR mužů a žen v letní sezóně 2017 v minimálně jedné disciplíně.

 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:

 • výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF
 • výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru a zajištění měření a vážení atletického náčiní
 • výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány, s výjimkou akceptace výkonu dosaženého dle pravidla IAAF 147
 • ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány 
 • výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány; 

pro víceboje musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: 

 1. v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,          
 2. průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s)
 • výkony v chůzi a maratónu musí být dosaženy při vybraných závodech, na trati s úředním přeměřením, dle soutěžních pravidel a podmínek stanovených IAAF/AIMS, jejichž seznam bude uveden na stránkách IAAF
 • výkony v chůzi (20km a 50km) dosažené na oválu budou akceptovány
 • akceptovány budou halové výkony dosažené při halovém M-ČR 2017 a HME 2017, a to ve všech disciplínách v poli a v bězích na 200m a delších (v disciplínách, jež jsou shodné s programem MS 2017) 

 

Výkonnostní limity ČAS lze plnit v následujících kvalifikačních obdobích:

-      v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na dráze a v poli od 25.2. 2017 do 23.7. 2017 -      v kvalifikačním období ČAS pro disciplíny na silnici -  maratón -   od 1.9.2016 do 21.5.2017 chůze na 50km od 1.9.2016 do 21.5.2017 chůze na 20km od 1.1.2017 do 21.5.2017 - v kvalifikačním období IAAF pro disciplíny na silnici, 10000m a víceboje od 1.1.2016 do konce nominačních období ČAS vypsaných pro jednotlivé disciplíny

 

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 24.7.2017.

 

 

limityms2017.jpg

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování

návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.

 

Zdroj informací : www.atletika.cz

 

Náhledy fotografií ze složky ME v atletice 6.-10.7.2016

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář