Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOMINAČNÍ KRITERIA - 24. MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 20.-23.7.2017 Grosseto / Itálie

26. 1. 2017

24.MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ 20.-23.7.2017 Grosseto / Itálie

 

Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, jejichž splnění zaručuje nominaci         a účast závodníka na ME U20  v roce 2017.

 

Regule soutěže EA

 

Podle regulí EA pro ME U20 může každá členská federace nominovat a přihlásit:

 • závodníky s omezením věku na 16-19let, dovršenými v roce pořádání soutěže, pro rok 2017 tedy závodníky ročníků narození 1998 až 2001
 • v každé individuální disciplíně až čtyři (4) závodníky se splněným entry standardem EA, kdy z nich maximálně tři (3) závodníci mohou startovat
 • v disciplíně, kde nemá žádný závodník splněn entry standard EA, jednoho (1) závodníka bez tohoto entry standardu
 • pro každý štafetový závod jeden tým, čítající maximálně šest (6) závodníků, kdy pro samotný závod v daném čase před jeho startem přihlásí čtyři (4) závodníky, jak z těchto šesti (6), tak i ze všech dalších přihlášených.

 

Nominační kritéria ČAS

 

 

Nominace závodníků:

Pro start na ME U20 2017 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí EA, nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních limitů ČAS:

a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci následovně

-závodník s dosaženým limitem „A“ČAS v kvalifikačním období ČAS

-závodník, který dosáhne limitu „B“ČAS v kvalifikačním období ČAS při reprezentačních startech, mistrovstvích ČR seniorů/juniorů/dorostenců, při soutěžích družstev úrovně extraligy a I.ligy, a dále při domácích a zahraničních mítincích zahrnutých minimálně v kalendáři EA 

-závodník, který v kvalifikačním období ČAS dosáhne minimálně 2x výkonu rovného nebo lepšího limitu “B“ČAS

--závodník dorostenecké kategorie (ročníky narození 2000 a 2001) při neúčasti výpravy ČR, či při nezájmu závodníka této věkové kategorie startovat na MS U18 2017, který dosáhne výkonnostního kritéria ČAS za výše zmíněných podmínek, nebo: 

 1. na úrovni limitů vypsaných pro MS U18 2017 v disciplínách shodných s programem a rozsahem závodění ME U20 (v nichž je limit ČAS vyšší úrovně, ale není nižší úrovně entry standardu EA pro ME U20)
 2. na úrovni entry standardů pro ME U20 v disciplínách s rozsahem závodění jiným než pro MS U18

Odkaz na entry standady EA pro ME U20 - Entry standards & Conditions ECH U20

 

V případě, že výkonnostní limit ČAS v jedné disciplíně splní více závodníků než tři (3), o finální přihlášce závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší výkon dosažený v takové disciplíně na mistrovstvích ČR juniorů a dorostenců v letní sezóně 2017 a dále výkony dosažené v kvalifikačním období. Čtvrtý závodník v pořadí tak bude v termínu schválení nominace veden jako nejedoucí náhradník s možností nominace při zranění či nemoci závodníka nominovaného pro start na ME U20

b) ve štafetových závodech maximálně šest (6) závodníků následovně

-přednostně závodníci, kteří se podíleli na dosažení nejlepšího výkonu potřebného pro nominaci štafety -maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu dané štafety, s přihlédnutím k aktivní účasti při přípravě štafety a dále k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS

Nominace štafet na 4x400m může proběhnout též na základě dosažení průměru individuálních výkonů, předvedených závodníky v kvalifikačním období ČAS pod podmínkou, že se do potřebného průměru nebudou zahrnovat výkony závodníků, kteří by svým výkonem k nominaci štafety napomohli, ale start na ME U20 v této disciplíně neplánují.

Start závodníkům nominovaným do štafet bude dle regulí soutěže v individuálním závodě umožněn jen při splnění entry standardu EA a zvážení případné kolize disciplín dle časového pořadu soutěže.

 

Podmínkou nominace pro start na ME U20 v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na M-ČR juniorů a dorostenců v letní sezóně 2017, a to minimálně v jedné disciplíně. 

 

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:

 • Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF
 • Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru a zajištění měření a vážení atletického náčiní
 • Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány, s výjimkou akceptace výkonu dosaženého dle pravidla IAAF 147.
 • Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány 
 • Výkony s podporou větru vyšší než 2m/s nebudou akceptovány. Pro víceboje musí být splněna aspoň jedna z následujících dvou podmínek: 
  1. v jednotlivé disciplíně nesmí být překročena hranice podpory větru 4m/s,          
  2. průměr podpory větru u všech disciplín, kde je měřen, nesmí přesáhnout 2m/s)
 • Výkony v chůzi může být dosažen v závodech jak na oválu, tak i na okruhu s certifikací IAAF, řízených v souladu s pravidly IAAF, včetně závodů s implementací ‚Pit Lane‘.

 

Výkonnostní limity lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.3.2017 do 9.7.2017, při závodech pod otevřeným nebem.

Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 10.7.2017.   

limityu20.jpg

*limit ČAS pro výkon dosažený na okruhu

Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován. Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.

 


Zdroj informací : www.atletika.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář